„ARTEFAKT” Zakład Prefabrykacji Elżbieta Więch-Przerwa zrealizowała projekt pn. „Wdrożenie wyników badań w zakresie instalacji do termicznego przekształcania odpadów wielocząsteczkowych”, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było wdrożenie wyników samodzielnych prac B+R Firmy, dywersyfikacja działalności Firmy oraz jej oferty poprzez zastosowanie innowacji procesowo-produktowej w postaci rozpoczęcia produkcji elementów konstrukcyjnych tworzących innowacyjny produkt końcowy w postaci instalacji do termicznego przekształcania odpadów wielocząsteczkowych poprzez wysoce precyzyjną obróbkę metali.

W wyniku realizacji projektu Firma zakupiła nowoczesne, wysoce-precyzyjne urządzenia do produkcji ww. asortymentu tj. elementów konstrukcyjnych tworzących innowacyjny produkt końcowy w postaci instalacji do termicznego przekształcania odpadów wielocząsteczkowych (urządzenia do spawania, cięcia, gięcia, zwijania, spawania i wysoce precyzyjnej obróbki metalu).

Ponadto w wyniku realizacji projektu Firma zwiększyła zatrudnienie.

Wartość projektu: 5 926 140,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 647 150,00 PLN